, "địa lý": { "@type": "Tọa độ địa lý", "vĩ độ": 16.4461026, "kinh độ": 107,5879285 }, "openHoursSpecification": [{ "@type": "OpeningHoursSpecification", "dayOfWeek": "thứ hai", "mở": "07:30", "đóng cửa": "17:30" }, { "@type": "OpeningHoursSpecification", "dayOfWeek": "Thứ ba", "mở": "07:30", "đóng cửa": "17:30" } , { "@type": "OpeningHoursSpecification", "dayOfWeek": "thứ Tư", "mở": "07:30", "đóng cửa": "17:30" }, { "@type": "OpeningHoursSpecification", "dayOfWeek": "Thứ năm", "mở": "07:30", "đóng cửa": "17:30" }, { "@type": "OpeningHoursSpecification", "dayOfWeek": "thứ sáu", "mở": "07:30", "đóng cửa": "17:30" }, { "@type": "OpeningHoursSpecification", "dayOfWeek": "Thứ bảy", "mở": "07:30", "đóng cửa": "17:30" }], "sameAs": "[ https://www.facebook.com/Thietkenoithat.dreamhouse.hue/", "https://dreamhousehue.tumblr.com/" ]{

Bàn Giám Đốc Cao Cấp 66 -40

4,455,500

Bàn giám đốc cao cấp 66-40 là một thiết kế đặc biệt với sự mềm mại, chi tiết và đẳng cấp.

Chất lượng, kiểu dáng, công nghệ lắp đặt đó là điều đặc biệt bạn cần được trải nghiệm với serie bàn làm việc 66 của Mychair.

còn 8 hàng

Bàn Giám Đốc Cao Cấp 66 -40

4,455,500